Susunan Pengurus Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu

INSAN CITA SERANG

 

Kepala Sekolah            : Abdul Aziz Alkhusyaeri, S.Pd.I

Wakasek Kurikulum :  H. Untung Triantoro, MM

Wakasek Sarpras       : Ruba’i, S.Pd.I

Wakasek Kesiswaan :  Chozinudin, S.Hum

Mudir Pesantren        : Yayan Hariyanto, S.Ud

WhatsApp chat