Orang yang kuat itu bukanlah orang  yang dapat membanting lawanya, akan tetapi orang kuat sesungguhnya adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya ketika marah.

WhatsApp chat